Reisverslag transport september 2022

In september 2022 zijn Ilias, Mihaela, Dena en Mandy Psilos weer met een hulptransport naar Roemenië gegaan. Door middel van deze nieuwsbrief willen we u/jullie op de hoogte brengen van hun ervaringen tijdens deze reis.

Normaal gesproken vindt dit transport plaats rond juli/augustus en wordt er ook een kinderbijbelweek georganiseerd. Dit jaar is vanwege hun vrijwilligerswerk in de opvang voor de Oekraïners (De Haven) het transport verplaatst naar september. Door de vele hulpgoederen en de voorbereiding voor hun definitieve vertrek naar Roemenië is er dit jaar geen kinderbijbelweek geweest.

In deze mail kunt u lezen over:

  1. Sanda, het ongewenste meisje
  2. Fotoverslag van het hulptransport
  3. De hulp van Viorel
  4. Erji, de doofstomme vrouw waar fam. Psilos elk jaar langsgaat
  5. Uitgedeelde GBS Bijbels
  6. Het definitieve vertrek naar Roemenië

Sanda, het ongewenste meisje

Moeder Nelly, woonachtig in Lovrin, was zwanger van haar 7e kindje en overwoog een abortus. Haar man drinkt veel en tijdens deze momenten is hij zeer agressief naar haar en de 7 kinderen (in de leeftijd van 21 maanden tot 21 jaar. Gelukkig heeft de fam. Psilos haar van de abortus kunnen weerhouden. Ze hebben met hulp van vrienden uit Nederland haar en het gezin die winter geholpen met kleding en babybenodigdheden. Hiervoor was zij erg dankbaar.

Tijdens de reis in september 2022 heeft de fam. Psilos hen een bezoekje gebracht en mocht een gezonde en vrolijke dochter Sanda omarmen. Ze is inmiddels ruim 1,5 jaar, kerngezond en zeer gewenst.

Opnieuw werden er hulpgoederen uitgedeeld. Trots houdt ze één van de ontvangen hulpgoederen uit Nederland omhoog.

Fotoverslag transport 2022

De hulp van Viorel

Op de aanhangwagen staat Viorel. Hij komt uit een erg arm gezin waarvan de ouders zwaar alcoholist zijn. Ze wonen in een kamertje van 3 bij 3 meter.

Viorel drinkt zelf ook veel en heeft hersenletsel opgelopen vanwege een auto-ongeluk. Hij heeft ook nog een (niet overdraagbare) huidziekte die er erg vervelend uitziet. Mensen zijn bang dat ze hiermee besmet worden. Hierdoor komt hij niet aan werk. De vicieuze cirkel waarin hij zich bevindt kan hij moeilijk doorbreken.

Hij was erg blij dat hij kon helpen en zijn tijd nuttig kon besteden.

Het verhaal van Erji

Dit is Erji. Zij is een van onze vaste adressen voor de hulpgoederen. Erji komt uit Hongarije en heeft een beperking, ze is doofstom. Zij en haar man waren vroeger zwaar alcoholist. Haar man is verongelukt toen hij ’s nachts dronken over straat liep. Na zijn dood is ze in aanraking gekomen met het geloof en haar leven is drastisch veranderd. Ze drinkt geen druppel meer en is nu zelfs kosteres van de kerk.

Ze is erg blij met de gekregen boodschappen.

Uitgedeelde GBS Bijbels

Zoals elk jaar neemt de familie Psilos weer Roemeense Bijbels mee van de Gereformeerde Bijbelstichting. Dit jaar hebben ze 100 Bijbels mee mogen nemen. Hiervan heeft de familie Psilos er 80 uitgedeeld.

Daarnaast zijn er ook exemplaren van het boekje ‘Mary Jones en haar Bijbel’ uitgedeeld. Dit boekje is in samenwerking met de familie Psilos vertaald in het Roemeens.

Steunt u het werk van familie Psilos?

De familie Psilos hoopt in maart 2023 naar Roemenië te gaan om voorbereidingen te treffen voor hun uitzending.
Het doel van hun verblijf is onder andere het inschrijven van kinderen bij de burgerlijke stand en bij de basisschool. Daarnaast willen ze een naschoolse opvang organiseren inclusief maaltijden. Tijdens deze naschoolse opvang willen ze de kinderen in aanraking brengen met de Bijbel.

Dit project brengt uiteraard kosten met zich mee. Die zijn bijvoorbeeld: inschrijfkosten bij de burgerlijke stand en bij scholen. De aanschaf van een busje en andere autokosten; een opvangplek voor kinderen, gecombineerd met een maaltijd. Leefkosten en Bijbels materiaal. Voor 4 jaren is dit € 155.000.
Het project is ondergebracht bij Stichting Kimon. De familie wordt uitgezonden als 80% van dit geld is toegezegd.

Daarom vragen we u om financiële steun.
Wilt u het werk van de familie Psilos steunen?
Dan kunt u uw gift overmaken naar IBAN NL70 RABO 0157 5187 44, ten name van: Stichting Kimon en daarbij vermelden dat uw gift bestemd is voor “Het Visnet / Fam. Psilos”.

Het meest nodig is gebed om Gods zegen!