Kerstkaarten bezorgactie


Over een aantal weken worden er weer volop kerstkaarten verstuurd. Het is altijd weer fijn om kaarten te krijgen. Vooral ouderen, kwetsbaren en eenzamen kijken hier naar uit. De decemberzegels worden steeds duurder, dit jaar al € 0,95 per stuk. Daarom willen wij u graag helpen om uw kaarten te bezorgen. U kunt zelf bepalen welk bedrag u betaalt. Het richtbedrag is € 0,70 per kaart. Een extra gift is altijd welkom. U steunt hiermee het evangelisatieproject onder de Romakinderen in Roemenië.

U kunt uw kerstkaarten voor Ridderkerk en woonzorgcentrum Nebo tot en met uiterlijk 15 december gebundeld bij de volgende adressen in de brievenbus doen:

– Fam. A. van den Berg, Steur 62, Ridderkerk-Drievliet

– Fam. B. van Bezooijen, Rijksstraatweg 132, Ridderkerk-Rijsoord

– Dhr. J.J. Quist, Burg. Crezéestraat 89, Ridderkerk-Centrum

– Fam. A. de Vries, Willemstraat 49, Ridderkerk-Slikkerveer

Ook is het mogelijk om uw kaarten op maandag 11 en dinsdag 12 december tussen 19.00 uur en 20.30 uur in te leveren in de hal van de Bethelkerk (Anjerstraat 2).

Wilt u uw kaarten voorzien van een volledig adres en postcode? Dan hopen wij het voor u op deze adressen te bezorgen.

Het bedrag kunt u overmaken via onderstaande QR-code of op rekeningnummer NL36 RABO 0351252800 t.n.v. K.M. Stip, t.b.v. actie Het Visnet familie Psilos. Mocht u liever contant willen betalen, dan kunt u het geld gepast in een gesloten envelop bij de kaarten doen.

Wilt u geen kaarten versturen via deze actie? Dan is een gift ook van harte welkom via de QR-code op de website of op het hierboven vermelde rekeningnummer.

De opbrengst is volledig voor het werk van de familie Psilos in Roemenië. Doet u ook mee met deze actie om hun project te steunen?

Alvast heel hartelijk bedankt!

De Thuisfrontcommissie van familie Psilos