Project Plasa de Pescuit (Het Visnet)

‘Wij hopen de kinderen te vertellen over het leven met de Heere Jezus en zien uit naar vrucht op dit werk. Zoals de discipelen aan de voeten van Jezus; luisterend naar Hem en ziende op Hem. Ja, wij hopen en bidden dat het evangelisatiewerk hen zo tot Christus mag leiden! Dan zullen ook Roemeense jongeren hun pad zuiver houden, naar Zijn Woord.’

Voorstellen

Wij zijn Ilias en Mihaela Psilos. Samen met onze kinderen Dena en Mandy zijn wij in 2023 vanuit onze woonplaats Ridderkerk verhuisd naar Roemenië. Lovrin, een plaatsje in de provincie Timis is onze nieuwe woonplaats. Onder de naam Plasa de Pescuit (Roemeens voor ‘Het Visnet’) hopen wij in dit arme gebied hulp te verlenen en de kinderen het Evangelie te vertellen. Roemenië is voor ons niet vreemd; wij kennen de cultuur, spreken vloeiend Roemeens en beschikken over een goede uitvalsbasis in Roemenië.

Wat voorafging

Sinds 2017 verlenen wij elke zomer een maand hulp in Roemenië. Die hulp bestaat onder andere uit het aanbieden van materiële hulp, zoals kleding en medicatie. Ook voorzien we arme Roemenen van diverse benodigdheden voor in huis. Dankzij goede contacten met de Gereformeerde Bijbelstichting kunnen we sinds twee jaar ook Bijbels verspreiden in ons werkgebied. Tijdens het uitdelen geven we kort en duidelijk de Bijbelse boodschap door. Daarnaast organiseren we jaarlijks in de zomerperiode een kinderbijbelweek. Deze wordt elk jaar beter bezocht. We zijn heel blij om te zien dat kinderen van voorgaande jaren telkens weer terugkomen.

Roma

In Roemenië wonen veel Roma, een zigeunervolk dat grote armoede kent. Een volk dat met de nek wordt aangekeken, ook door christenen. Maar God heeft ook de Roma op het oog! In ons werk richten wij ons daarom voornamelijk op de Roma en op de Roma kinderen.

Geestelijke armoede

Naast de pure armoede waarin de Roma kinderen leven, is er ook grote geestelijke armoede. Dat maakt het voor ons elk jaar moeilijker om na de zomer weer naar Nederland terug te keren. Het is onze hartelijke wens ter plaatse meer bij de kinderen betrokken te kunnen zijn. Daarom werken we biddend plannen uit om medio 2023 definitief naar Roemenië te vertrekken om ons werk voort te zetten en uit te breiden. In eerste instantie zullen we ons gaan richten op de onderstaande drie doelen.

Registratie en onderwijs

Veel kinderen in Roemenië zijn niet ingeschreven bij de burgerlijke stand. Hierdoor kunnen ze niet betrokken worden bij ons evangelisatieproject en kunnen ze ook niet naar school. Een goede registratie is daarom het eerste waar wij aan gaan werken. Als de kinderen ingeschreven zijn, kunnen wij ze vervolgens via ons evangelisatieproject begeleiden richting het onderwijs.

Naschoolse opvang

Ons tweede doel is het realiseren van een naschoolse opvang waar we de kinderen van een maaltijd voorzien en helpen met het huiswerk. Bovendien is dit een plaats om samen te bidden en uit de Bijbel te lezen. Ook het zorgdragen voor het vervoer van en naar school valt onder dit doel.

Zondagsschool

Het derde doel is het organiseren van een zondagschool waar wij de kinderen heel eenvoudig willen vertellen uit de Bijbel en hen bekend willen maken met de wet van God en Zijn Evangelie.

Als we deze drie doelen volledig hebben uitgewerkt, is het vervolgens onze wens om een familiehuis te openen voor de meest behoeftige kinderen. Hierbij denken wij vooral aan gehandicapte kinderen, straat- en/of weeskinderen.

Kinderen

Wij richten ons voornamelijk op kinderen omdat de Bijbel zegt: ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ (Spr. 22:6). In onze Nederlandse cultuur beloven ouders bij de doop hun uiterste best te doen om kinderen op te voeden zoals God dat van hen vraagt. De kinderen in Roemenië hebben dit voorrecht niet. Wij zien dit kinderevangelisatiewerk als onze christelijke plicht en denken daarbij aan de woorden uit Markus 10: ‘En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.’ (Mark. 10:13-14).

Kosten

Voor de realisatie van onze missie van 4 jaar is een bedrag van € 155.000 euro nodig. Hiermee zijn de kosten van onze voorbereiding en het lokale schoolvervoer, het clubwerk en het zondagsschoolwerk gedekt. U kunt ons steunen door uw bijdrage over te maken via de button ‘doneer hier’ op deze pagina. Ook kunt u hier aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Wij zijn blij met iedere bijdrage!

Voor al onze plannen geldt: zo de Heere wil en wij leven.

Ontvang een warme groet,
Familie Psilos